Wniosek o wydanie zaświadczenia / kopii dokumentów

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek

Wymagane załączniki

Powierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

zgodnie z ustawa o opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

7 dni

Tryb odwoławczy

brak

Opłata za odwołanie
Uwagi