Zgłoszenie zapotrzebowania na wykonanie dodatkowej usługi z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Zgłoszenie zapotrzebowania na wykonanie dodatkowej usługi

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Zgłoszenia należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby jej realizacja nastąpiła w oczekiwanym terminie. Usługa zostanie wykonana w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia potwierdzenia zapłaty za usługę.                                                       

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie

Bez opłat

Uwagi