Oświadczenie strony o o rezygnacji z prawa do odwołania od decyzji

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz.256 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Oświadczenie

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Z dniem doręczenia burmistrzowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi