Wniosek o zaopiniowanie Rocznego Planu Łowieckiego wraz z załącznikiem RPŁ

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020r., poz. 1683 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek dzierżawcy obwodu łowieckiego, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Koła Łowieckiego.

Wymagane załączniki

Roczny Plan Łowiecki

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za pośrednictwem burmistrza w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi