Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o zaopiniowanie Rocznego Planu Łowieckiego wraz z załącznikiem

 

 Kluczbork, dnia 


(imię i nazwisko lub nazwa Koła Łowieckiego)

 (adres zamieszkania lub siedziba Koła Łowieckiego)


(telefon kontaktowy)

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

Wniosek o zaopiniowanie Rocznego Planu Łowieckiego

 

Proszę o zaopiniowanie Rocznego Planu Łowieckiego na rok gospodarczy  w obwodzie łowieckim nr  o powierzchni   położonym w obrębie Gminy Kluczbork.

  

Załączniki:

  1. Roczny Plan Łowiecki