Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)

Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność

Wymagane załączniki

Załącznik w zależności od zaznaczenia we wniosku.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi