Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

1. .Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910).

Uchwała Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi ze zmianami

Zarządzenie Nr AO.0050.63.2015 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi

Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o sprzedaż lokalu

Wymagane załączniki

1) szkic lokalu sporządzony przez Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

2) opinia Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych

3) kopia umowy najmu                                                   

4) zaświadczenie o samodzielności lokalu wydane przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Termin nie jest określony przepisami prawa - około 3  miesięcy od złożenia kompletu dokumentów ( czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Opłata za odwołanie
Uwagi