Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

1. Zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

1. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Opłata za odwołanie
Uwagi

brak