Wynajęcie sali lub świetlicy wiejskiej

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Zarządzenie Nr AO.0050.168.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 października 2018r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145)

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

1. Wezwanie do podpisania umowy następuje w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

1. Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Uwagi