Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wynajem sali/świetlicy wiejskiej

 


miejscowość, data

imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

Nr PESEL

tel. kontaktowy

 

Urząd Miejski w Kluczborku

 


WNIOSEK O WYNAJEM SALI

 

Zwracam się z prośbą o wynajem wiejskiej w miejscowości

w celu zorganizowania

1) od dnia/w dniu od godz. do dnia do godz. (w przypadku organizacji imprez prywatnych)

2) na okres m-cy w dniach od w godzinach od do (w przypadku organizacji zajęć cyklicznych).