Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego

Wymagane załączniki

Potwierdzenie uiszczonej opłaty skarbowej

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

39 zł

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie

Bez opłat

Uwagi