Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – catering

 

 

Kluczbork, 

 

Wniosek

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane
w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę:

 

Rodzaj osoby
 
 
 

 1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia

 

 

2. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Imię

Nazwisko

Adres

3. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)


 

2. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Imię

Nazwisko

Adres

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców

4. Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy

5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

 

6. Wnioskowany okres ważności zezwolenia (do 2 lat) od do

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczbork z siedzibą przy
ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wydania decyzji (postanowienia), rozpatrzenia skargi bądź wniosku. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe
i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2096).Więcej informacji znajduje się na stronie www.kluczbork.eu w zakładce RODO.