Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

 

 

                                                                          , dnia

nazwisko i imię wnioskodawcy

 adres

telefon  (nie jest konieczny ale ułatwi kontakt)

URZĄD STANU CYWILNEGO

W KLUCZBORKU

nazwisko i imię drugiego wnioskodawcy

adres drugiego wnioskodawcy

 

 

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

Wnoszę o uzupełnienie treści aktu

imię, nazwisko i nazwisko rodowe osoby, której akt dotyczy

 

sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczborku

nr

o następujące dane:

zgodnie z wcześniej sporządzonym aktem  w Urzędzie Stanu Cywilnego w nr