Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

 

 

 
 
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko)

(adres)

(PESEL)

 

(firma)

(adres)

(NIP)

 
 
     

(organ podatkowy)

   

(adres)

 
 

Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku

na poczet przyszłych zobowiązań podatkowychZwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w (nazwa podatku) w kwocie (kwota nadpłaty) na poczet zobowiązań podatkowych za rok .


W załączniki:

1) 
2)