Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

 

Podanie o zarachowanie nadpłaty

 

dnia

 

          (Nazwa firmy lub imię i nazwisko)

                         (adres)


                           (NIP)

 

 

Do

                          Burmistrza Kluczborka

 

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

 

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w podatku

 

 

Kwota nadpłaty podatku wynosi 

                                                       

Uzasadnienie

                                 

Załączniki:

- korekta deklaracji za     rok,

-

-