Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów

 

 

 Kluczbork, dnia   

 

(Imię i nazwisko)

  Burmistrz Miasta Kluczborka


 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia  o zamiarze usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości nr  a.m.  położonej  w