Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o nieodpłatne użyczenie sali/świetlicy wiejskiej


miejscowość,
data

imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

Nr PESEL

tel. kontaktowy

 

Urząd Miejski w Kluczborku

 

WNIOSEK O NIEODPŁATNE UŻYCZENIE

 

Zwracam się z prośbą o nieodpłatne udostępnienie wiejskiej w miejscowości od dnia/w dniu do dnia w celu zorganizowania