Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276).
  • Rozporządzenie Ministra Adminisracji i cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256)
Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Wymagane załączniki

Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu, na której koloremwyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku
Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi