Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Uchwała Nr IV/29/2002 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi ze zmianami

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntów

Wymagane wnioski

Wypełniony wniosek o dzierżawę/użyczenie 

Wymagane załączniki

Mapka z zaznaczonym terenem do dzierżawy/użyczenia

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Termin nie jest określony przepisami prawa - około 2 miesięcy od złożenia kompletu dokumentów ( czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od   urzędu).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Uwagi