Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 332)

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Formularz Online
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Usługa działa automatycznie i jest bezpośrednio powiązana z Rejestrem Dowodów Osobistych: jeśli cofniesz zawieszenie dowodu — dowód od razu będzie ważny.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie
Uwagi