Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31)

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Formularz Online
Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach – poinformuje cię o tym urzędnik.

Tryb odwoławczy

Do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem organu gminy, który wydał decyzję o odmowie wydania dowodu osobistego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie

bez opłat

Uwagi