Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

Wymagane załączniki

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Formularz online
Opłaty

22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny);

33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni jeżeli akt został sporządzony w USC w Kluczborku

Do 10 dni, jeżeli akt został sporządzony w innym USC a nie został jeszcze zmigrowany do rejestru stanu cywilnego

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody za pośrednictwem właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie

Bez opłat

Uwagi