Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna
      Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (

Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm., Art. 33, ust. 1, Art. 40,

    )

 

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Wymeldowanie z pobytu stałego
  2. Wymeldowanie z pobytu czasowego
Opłaty

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie
Uwagi