Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Urząd Miejski w Kluczborku
ul.Katowicka 1
telefon: +48 77 418 14 81 fax: +48 77 418 22 30
Podstawa prawna

 Zarządzenie Nr 112/19 Wojewody Opolskiego z dnia 2 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Wojewody ds.. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Kluczborku
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

 brak

Termin załatwienia sprawy

 

Ustalenia wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja powołana przez wojewodę opolskiego:

  1. w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, tj :
  1. od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
  2. nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  3. nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;
  4. po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  5. po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.
  1. dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych lub środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach tj. plonie):

W pierwszym etapie szacowania szkód w drzewach owocowych sporządza się protokół w formie notatki zawierający dane niezbędne przy powtórnym szacowaniu szkód. Komisja dokonując szacowania po raz drugi sporządza protokół z oszacowania szkód.


 

Tryb odwoławczy

 Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Uwagi